Şu Şebekesi Projesi Su Girişi, Boru Hattı, Aktarma, Depolama ve Su Dağıtım Ağı

Keşan / Edirne / Türkiye 1978